,

بلوک بتنی

 شماره های تماسدفتر فروش : ۰۲۶۳۶۷۰۰۰۲۲مدير كارخانه: ٠٩١٢٥٢١٠٦٥٥ مهندس پهلوانمدير توليد:٠٩١٢٢٧٨٤١٨٠ مهندس حسين پوربلوک بتنی مطمئنا شما با بلوک بتنی آشنا هستید و مسلما آنرا دیده اید بلوک بتن…