تولیدی پلاستو فوم مرکزی

,

جدول مقایسه تری دی پانل با سایر محصولات

جدول مقايسه ای سيستم ساختمانی 3D panel با ساير محصولات ديوار 20 cm سبک ديوار 22 cm آجری ديوار 20 cm سفالی ديوار 10 cm 3D panel خصوصيات / نوع محصول 160 420 200 140 وزن ( kg/m2 ) …