تولیدی پلاستو فوم مرکزی

,

جدول مقایسه تری دی پانل با سایر محصولات

جدول مقايسه ای سيستم ساختمانی 3D panel با ساير محصولاتديوار 20 cm سبکديوار 22 cm آجریديوار 20 cm سفالیديوار 10 cm 3D panelخصوصيات / نوع محصول160420200140وزن ( kg/m2 )…