دیوارهای سبک سه بعدی | تری دی پانل سه بعدی

دیوارهای سبک سه بعدیآشنایی با ساختار دیوار سبک سه بعدیساخت سیستم دیوارهای سبک سه بعدی نخستین بار در آمریکا در سال 1967 به ثبت رسید. اخیرا کمپانی های مختلفی در دنیا دست به ساخت این نوع دیوارها زده اند و اجرای ساختمان ها با استفاده از …