دیوارهای ضد زلزله
,

مزایای استفاده از دیوارهای ضد زلزله

 دیوارهای ضد زلزلهدر ترکیبات تشکیل دهنده دیوارهای ضد زلزله به هیچ عنوان از مصالحی نظیر سیمان و سنگ استفاده نشده است. در ساخت این دیوارهای مقاوم در برابر زلزله از پلی یورتان یا فوم نسوز استفاده میشود که وزن فوق العاده سبکی داش…