ساختمان پیش ساخته در کرج

 شماره های تماسدفتر فروش : ۰۲۶۳۶۷۰۰۰۲۲مدير كارخانه: ٠٩١٢٥٢١٠٦٥٥ مهندس پهلوانمدير توليد:٠٩١٢٢٧٨٤١٨٠ مهندس حسين پور  ساختمان پیش ساخته در کرج مدتی است که همه سازندگان به این فکر افتاده…