پانل ضد زلزله

 شماره های تماسدفتر فروش : ۰۲۶۳۶۷۰۰۰۲۲مدير كارخانه: ٠٩١٢٥٢١٠٦٥٥ مهندس پهلوانمدير توليد:٠٩١٢٢٧٨٤١٨٠ مهندس حسين پورپانل ضد زلزله امروزه تنها دغدغه بشر زلزله و زمین لرزه میباشد و هر روز ه…